Chat with us, powered by LiveChat

ธุรกิจเสื้อผ้า (สินค้าแฟชั่น)

ธุรกิจค้าเสื้อผ้า (สินค้าแฟชั่น)

อุตสาหกรรมเสื้อผ้า เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอยู่ในขณะนี้ ธุรกิจค้าปลีกค้าในกลุ่มเสื้อผ้า จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ การจัดพื้นที่หน้าร้านเพื่อใช้แสดงสินค้า และสามารถให้ข้อมูลแบบทันท่วงที สำหรับการตรวจสอบสต๊อกสินค้าในระบบการจัดการของร้านค้า

 

Century รองรับเทคโนโลยี EAS & RFID และยังทำงานร่วมกับ การเชื่อมต่อระบบของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก เพื่อให้สามารถมีระบบการป้องกันสินค้าสูญหายที่มีประสิทธิภาพกรุณาติดต่อเรา